Monica Voichița Acalovschi

Monica Voichița Acalovschi s-a născut la 24 octombrie 1946 în Arad. A fost elevă la Liceul „Ghiba Birta“ din Arad (1953-1964), apoi studentă la Facultatea de Medicină Generală Cluj-Napoca (1964-1970). După stagiul de internat 1970-1972 a devenit prin concurs asistent stagiar, în 1972, la Clinica Medicală III, I.M.F. Cluj (astăzi Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu“). A parcurs aici toate etapele în promovarea universitară: asistent (1975), șef de lucrări (1990), conferențiar (1992), profesor (1998), șef de catedră (2009-2011), profesor emerit (2011).

Monica Voichița Acalovschi este medic specialist și medic primar în medicină internă și gastroenterologie. Este doctor în științe medicale în 1977 a susținut teza Rolul factorului hemodinamic în exsudația proteinică intestinală, sub îndrumarea profesorului Octavian Fodor. Din anul 2000 este conducător de doctorat și până în prezent a îndrumat 23 de teze de doctorat.

Monica Voichița Acalovschi a fost profesor la Școli de Vară în România: Șuior (Maramureș), Iași, Păltiniș. A fost codirector pentru două ediții ale Școlii de Vară de Gastroenterologie (Summer School), Praga, Republica Cehă (2012, 2013), organizate de UEG (Uniunea Europeană de Gastroenterologie).

A fost evaluator pentru tinerii cercetatori europeni (UEG, European Awards Rising Stars) 2013, 2014 și evaluator extern pentru programele de burse ale Asociatiei Europene de Studiu al Ficatului (EASL Fellowship programmes) in 2013, 2014, 2015.

Monica Voichița Acalovschi a inițiat, în anul 2012, și a organizat simpozioanele anuale româno-germane de gastroenterologie, desfășurate alternativ în România și Germania. Profesori cu mare experiență din Germania și din România au susținut conferințe, iar tinerii doctori și-au prezentat studiile în sesiuni orale sau postere (Z Gastroenterol 2020, 58, 1147). Colaborarea științifică româno-germană a devenit, prin calitate și longevitate, unică în viața medicală din România.

Opera
 • Litiaza biliară (împreună cu D. Dumitrașcu, M. Grigorescu), Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1989.
 • Strategii moderne în tratamentul litiazei biliare, Editura Dacia, 1994.
 • Gastroenterologie, Hepatologie. Bazele practicii medicale  (împreună cu O. Pascu, M. Grigorescu, V. Andreica). Editura Universității de Medicină „Iuliu Hațieganu“, 2008.
 • Litiaza biliară colesterolică: de la epidemiologie la genetică, Editura Clusium, 2008.
 • Hepatobiliary Diseases. Cholestasis and Gallstones,   în colaborare cu G.Paumgartner – editori, Kluwer Acad Publ Dordrecht/Boston/London, 2001.
 • Advances in Obstructive Jaundice Diagnosis and Treatment,   în colaborare cu M.J. McMahon, D. Philippou, P. Scandalakis, A.Vezakis – editori, Pascahlidis Med Publ Athens, 2007.
Activitate editorială
 • Este fondator „Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases“ (1992), și editor-șef al jurnalului în perioada 1992-2017. Jurnalul este indexat din 1995 în Excerpta Medica/EMBASE, din 2002 în Index Medicus/MEDLINE şi din 2007 de către ISI Thomson (astăzi Clarivate Analytics) Web of Science, Science Citation Index Expanded. A primit primul factor de impact in anul 2009, care l-a situat direct pe poziția 46 între 72 jurnale de gastroenterologie/ hepatologie indexate de Web of Science. Jurnalul a fost acreditat de CNCSIS în categoria A a revistelor naţionale. Jurnalul a primit premiul Elsevier Scopus Journal Excellence Award Romania 2015 pentru cel mai bun jurnal științific din România. Începând din anul 2017 este honorary editor-in-chief al jurnalului.
 • Este membru în colectivul de redacție pentru 11 jurnale din România și 3 internaționale și reviewer pentru jurnale naționale și internaționale de specialitate
 • Este honorary board advisor pentru jurnalul „Medicine and Pharmacy Reports“, Cluj-Napoca
 • Este membru fondator (Global Faculty) al site-ului www.GastroHep.com, Blackwell Sc.Publ., Oxford (UK) 2000
 • Reviewer pentru rezumate la congresele europene de gastroenterologie (UEG Week) 2013, 2014, 2015, 2016.
Proiecte
 • Director de grant CNCSIS cod 1263/2005
 • Cercetător – 4 granturi: S.I.D.E.F. nr. proiect CEEX 78/2006, FINALISM. nr. proiect CEEX 138/2006, TELEHEPASCAN CEEX 3/2005
 • Responsabil științific – 3 granturi: LASENDO PNII 41-010/2007, Pangen, FOTOBARR – IDEI-PCE
 • Expert în Proiect CNCSIS + Comunitatea Europeană nr. 4141 (2009-2013) – Doctoratul în Școli de Excelență. Expert, membru panel WP5: Publicație științifică. Autoratul științific.
Afilieri

– Membru în Prezidiul Academiei Germano-Române (Deutsch-Rumaenische Akademie) Mainz, Germania (2011-2016) (în 2016 Academia și-a încheiat activitatea)

Organizații internaționale
 • Organizația Mondială de Gastroenterologie (OMGE/WGO)
 • Comitetul de Educație (Education Committee) (1992-2000), ofițer de legătură pentru România
 • Comitetul de Organizare a Zilei Mondiale de Sănătate Digestivă (Steering Committee World Digestive Health Day), 2012
 • Comitetul de Publicare al WGO (WGO Publication Committee) (2012-2016)
 • United European Federations of Gastroenterology (UEGF), reprezentant pentru România și alte 7 țări din regiune (2010-2012)
 • Association des Societés Nationales Européennes et Méditerranees de Gastroenterologie (ASNEMGE), membru al Consiliului de Conducere (Governing Council) (2010) (ulterior ASNEMGE a fost asimilată de Uniunea Europeană de Gastroenterologie, UEG)
 • United European Gastroenterology (UEG)
 • Comitetul Societăților Naționale (National Societies Committee) (2011-2014)
 • Forumul Societăților Naționale (National Societies Forum) (2016-2019), reprezentant pentru România
 • Membră a Global Academic Faculty, fondator site www.GastroHep.com, Blackwell Sc.Publ., Oxford (2000)
 • Consilier extern al Gruppo Internazionale di Studio sulle Dismotilita Intestinali (GISDI) Napoli, Italia (2009)
 • Membră a International Gastro-Surgical Club, 1991
 • Membră a British Society of Gastroenterology, 1993-2012
 • Membră a Asociaţiei Gastroenterologice Americane, 2004
 • Membră a European Pancreatic Club, 2005
 • Membră a International Pancreatic Club, 2005
 • Membră a European Society of Neurogastroenterology, 2006
Organizații naționale
 • Membru în Societatea Română de Gastroenterologie (SRGH)
 • Secretar al Filialei USSM Cluj (1985-1990)
 • Secretar general al SRGH(1990-1992)
 • Membru în Comitetul Societăţii din 1990 până în prezent
 • Președinte al SRGH (2009-2011)
 • Membru în Societatea Română de Endoscopie Digestivă
 • Membru fondator – Societatea Română de Chirurgie Hepato-Bilio-Pancreatică, 1996
 • Membru fondator – Societatea Română de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie, 1997
 • Membru fondator – Clubul Român de Pancreas, 2005
 • Membru fondator – Societatea Română de Neurogastroenterologie, 2005
Premii
 • Premiul „Gheorghe Marinescu“ al Academiei Române, 1990
 • Premiul „Octavian Fodor“ al Universității de Medicină și Farmacie Cluj-Napoca „Iuliu Hațieganu”, 2002. Pentru 11 ani de editare a Romanian Journal of Gastroenterology şi acceptarea spre indexare în Index Medicus-Medline în 2002
 • Premiul „Octavian Fodor“ al Universității de Medicină și Farmacie Cluj-Napoca „Iuliu Hațieganu”, 2007
 • Premiul „Iuliu Hațieganu“ al Universității de Medicină și Farmacie Cluj-Napoca, 2008. Pentru indexarea Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases în Thomson Scientific, Science Citation Index Expanded/Journal Citation Report
 • Premiul „Top 10 most cited paper in Eur J Int Med 2006-2008“ acordat de Elsevier Co., 2006
 • Premiul „Excelența în medicină“ Fundația Acad. M. Voiculescu, 2010
 • Premiul „Elsevier Scopus Journal Excellence Award Romania“. Pentru cea mai bună revistă științifică din România, 2015
 • Premiul Asociației Medicale din România, pentru cea mai bună revistă științifică, 2016
 • Premiul pentru Educație și Cercetare – Gala Elitelor Medicale Transilvane, 2017
Distincții
 • Diploma „Excelență în Gastroenterologie“ acordată de Societatea Română de Gastroenterologie și Hepatologie și de Fundația Roche, 2011
 • Diploma de Onoare pentru întreaga activitate, acordată de Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, 2012
 • Diploma Magister Illustrissimus, acordat de Societatea Română de Gastroenterologie și Hepatologie, 2018
 • Life Recognition Award in appreciation of her excellent lifelong services to science and the friendship to our Society, distincție acordată de The European Society of Biomedical Research on Alcoholism, ESBRA, Timișoara, 2021