Encyclopédie

Encyclopédie, sau dicționarul sistematic al științelor, al artelor și al meseriilor, reprezintă una dintre cele mai remarcabile realizări ale epocii Iluminismului, fiind publicată în Franța între anii 1751 și 1772, avându-i ca editori principali pe Denis Diderot și Jean le Rond d’Alembert.

Concepută inițial ca o traducere a Cyclopaediei lui Ephraim Chambers, Encyclopédie a depășit rapid acest scop inițial, transformându-se într-un proiect ambițios de a aduna și sintetiza cunoștințele umanității în diverse domenii. Diderot, unul dintre spiritele luminate ale vremii, și-a propus ca prin intermediul acestei opere să schimbe modul de a gândi al omului, promovând valorile iluminismului, precum rațiunea, știința și progresul.

Opera cuprinde 28 de volume, care înglobează 71.818 articole și 3.129 de ilustrații, demonstrând un efort considerabil de documentare și de ilustrare a temelor tratate. Această vastă colecție de cunoștințe acoperă o gamă largă de subiecte, de la științe exacte și naturale, până la arte, meșteșuguri și filozofie.

Publicarea Encyclopédie a întâmpinat numeroase obstacole, inclusiv opoziția din partea autorităților ecleziastice și a celor politice, care vedeau în această lucrare o amenințare la adresa ordinii sociale și religioase stabilite. Cu toate acestea, datorită determinării editorilor și colaboratorilor săi, precum și a sprijinului din partea unor figuri influente ale vremii, Encyclopédie a reușit să vadă lumina tiparului și să exercite o influență semnificativă asupra gândirii europene.

Un exemplar complet al lucrării se găsește la Biblioteca Teleki-Bolyai din Târgu Mureș.