Centrul de Cercetare Ecumenică – Sibiu

Centrul de Cercetare Ecumenică (CCES), institut afiliat Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, a fost înființat în 2005 sub egida Facultății de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” și ale Departamentului de Teologie Protestantă. Acest centru își propune să faciliteze dialogul ecumenic și să sprijine studiile în domeniile religios, teologic și filosofic. Sediul CCES este situat în cadrul Centrului Cultural „Friedrich Teutsch” din Sibiu, locație care adăpostește și biblioteca instituției, cunoscută sub numele de Biblioteca Centrului de Cercetare Ecumenică.

În cadrul activităților sale, CCES oferă anual burse post-doctorale „Andrei Scrima”, organizează un semestru ecumenic destinat studenților internaționali și conduce cursuri de limbi clasice și orientale în cadrul „Școlii de limbi clasice și orientale Dan Slușanschi”.

Activitățile institutului
  • Publicarea periodicală a Review of Ecumenical Studies.
  • Publicații de studii ecumenice.
  • Alocarea burselor de cercetare „Andrei Scrima”.
  • Desfășurarea cursurilor de limbi clasice și orientale „Dan Slușanschi”.
  • Implementarea proiectelor de cercetare.
  • Dezvoltarea unei infrastructuri dedicate cercetării ecumenice și interreligioase.
  • Susținerea și promovarea receptării, la nivel național, a dialogurilor ecumenice desfășurate pe plan internațional.

Prin aceste inițiative, Centrul de Cercetare Ecumenică contribuie la dezvoltarea dialogului ecumenic și la avansarea cunoștințelor în domeniul teologic și filosofic, promovând în același timp schimbul cultural și științific pe plan internațional.