Cenaclul „Radu Stanca” din Călan

Cenaclul „Radu Stanca” a fost înființat în orașul Călan, județul Hunedoara, în decembrie 1974, și a fost activ timp de zece ani. Inițiativa a fost lansată de profesorul și prozatorul Silviu Guga, împreună cu alți colegi din rândul cadrelor didactice de la liceul și școala generală din localitate: Ion Lupulescu, Gelu Stancu, Ernest Uskar și Ion Marinescu.1

Activitatea cenaclului

Prima ședință a cenaclului „Radu Stanca” a avut loc pe 20 decembrie 1974 și a fost un simpozion dedicat poetului Radu Stanca, incluzând recitaluri de versuri și prelegeri despre viața și opera acestuia. Printre participanți s-au numărat Violina Vişoi, Margareta Deak, V. Veleceanu, M. Marian și P. Dan.

Cenaclul a avut membri de onoare importanți, precum academicianul Ștefan Augustin Doinaș, medicul și prozatorul Horia Stanca, poetul și traducătorul Anghel Dumbrăveanu și scriitorul Radu Ciobanu. De asemenea, au participat ca invitați personalități literare precum Mircea Ivănescu, Ion Mircea, Ștefan Popescu, Mircea Braga, Titu Popescu, Vasile Andru, Iv Martinovici, Luminița Petru și Nastasia Maniu.

În ședințele de cenaclu au mai citit și alți membri, precum Teodor Barbu, Anda Bărbulescu, Felicia Maga, Mircea Troşan, Margareta Deak, Cornel Crăciunescu, Liana Iulian, Nastasia Moraru, Gheorghe Sima, Anca Coman, Victor Andraş, Ferdinand Herţeg, Tiberiu Mândrescu, Violeta Vişoi și Maria Leleşan. De asemenea, s-au citit și traduceri realizate de Gabriela Răduţ din lirica franceză și Maria Luiza Tutza din lirica spaniolă..

Antologia „Sub arcuri de lumini”

În 1978, cenaclul „Radu Stanca” a publicat antologia „Sub arcuri de lumini”. Antologia a fost editată și îngrijită de profesorii Silviu Guga și Ion Marinescu, iar prefața a fost scrisă de Radu Ciobanu. Volumul a inclus poezii, fragmente de proză și epigrame, reflectând diversitatea și talentul literar al participanților.

Printre autorii prezenți în antologie se numără Dorina Itul, care a contribuit cu ilustrațiile, Ionel Amăriuței, Marcel Anghel, Ioan Barb, Otilia Ignat, Violeta Deminescu, Silviu Guga, Ion Marinescu, Ernest Uskar, Mihaela Ispas, Emil Duțu și Nicolina Mihăilă.

Antologia „Sub arcuri de lumini” a fost bine receptată de criticii literari și a primit recenzii pozitive în publicații de prestigiu, precum „Orizont”, „România literară” și „Tribuna”. Ziarul regional „Drumul socialismului” a salutat, de asemenea, apariția antologiei.

Radu Ciobanu a consemnat în prefața antologiei că „Inițiativa e îndrăzneață, nu lipsită de riscuri și presupune o foarte acută conștiință a responsabilității pentru că o asemenea culegere trebuie să-și aibă deschiderea sa înspre lume, înspre cele mai nobile gânduri și creații ale contemporaneității.”

Evenimente notabile

Unul dintre evenimentele notabile din cadrul cenaclului „Radu Stanca” a fost întâlnirea din 1982 cu poetul Anghel Dumbrăveanu. Întâlnirea, prezentată în revista „România literară”, a inclus un recital de poezii susținut de Anghel Dumbrăveanu, urmat de un dialog cu cititorii și o sesiune de autografe pe volumul său „Cuvinte magice”. Criticul Silviu Guga a oferit o expunere despre poezia lui Anghel Dumbrăveanu.

Un alt eveniment important a fost vizita redacției revistei „Transilvania” la cenaclul „Radu Stanca”.

Note
  1. Daniel Lăcătuș, Istoria cenaclului „Radu Stanca” din Călan, infocultural.eu, 29.11.2021, accesat la data de 10.07.2024