Dumitru Alecu

Dumitru Alecu (n. 13 august 1933, com. Bănești, jud. Prahova) a fost membru supleant al Comitetului Central al Partidului Comunist Român între 28 noiembrie 1974 și 23 noiembrie 1979 și membru al C.C. al P.C.R. în perioada 22 noiembrie 1984 – 24 noiembrie 1989.

A absolvit Facultatea de Mașini și Utilaj Petrolier la Institutul de Petrol și Gaze București (1952-1957) și Școala Superioară de Partid „Ștefan Gheorghiu“. Profesia sa de bază a fost inginer utilaj petrolier.

În cadrul activității sale profesionale și politice, Dumitru Alecu a devenit membru de partid în 1959. A ocupat diverse funcții, printre care inginer mecanic utilaj petrolier, șef al Secției montaj mecanic și șef al Serviciului mecanic-energetic și investiții la Întreprinderea Mecanică Teleajen, Ploiești (din 1957). A fost instructor (din 1962) și adjunct șef (din 1966) la Secția economică a Comitetului regional de partid Ploiești, secretar cu probleme economice al Comitetului județean de partid Prahova (din februarie 1968) și președinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Prahova (1974-1977).

Dumitru Alecu a deținut și funcții guvernamentale, fiind ministru secretar de stat la Ministerul Industriei Chimice (25 ianuarie – 13 iulie 1978), director pentru probleme de export-import (din august 1978) și director tehnic la Centrala Industrială de Utilaj Petrolier și Minier Ploiești (1979-29 decembrie 1982).

A fost consilier al secretarului general al P.C.R. (29 decembrie 1982 – 26 octombrie 1984), delegat ca prim-secretar al Comitetului județean de partid și președinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Gorj (26 octombrie 1984 – 1986) și consilier la C.C. al P.C.R. (19 octombrie 1984 – 1986).

A ocupat funcția de adjunct al șefului Comisiei pentru probleme economice a Consiliului Central al U.G.S.R. (din 1986), adjunct al ministrului Industriei de Utilaj Greu (1 octombrie 1987 – 21 mai 1988) și adjunct al ministrului Industriei Construcțiilor de Mașini (21 mai – august 1988).

Dumitru Alecu a fost deputat în M.A.N., ales în circumscripția electorală nr. 4 Novaci, jud. Gorj (1985-1989) și secretar al M.A.N. (din 1 aprilie 1985).

Din aceeași categorie

Avram Teodora

Teodora Avram

Teodora Avram (n. 1938, sat Suhalet, com. Tansa, jud. Iași) ...
/
Ioan Avram

Ioan Avram

Ioan Avram (n. 28 iun. 1931, sat Popeni, com. Mirșid, ...
/
Aslan Ioan

Ioan Aslan

Ioan Aslan (n. 25 iun. 1921, Iași) a fost un ...
/
Constantina Arsene

Constantina Arsene

Constantina Arsene (n. 1927, com. Negru Vodă, jud. Constanța) a ...
/
Aron Pavel

Pavel Aron

Pavel Aron (n. 26 octombrie 1928, com. Albești, jud. Mureș) ...
/
Arghiropol Gheorghe

Gheorghe Arghiropol

Gheorghe Arghiropol a fost un om politic român care a ...
/