Gheorghe Alboiu

Alboiu Gheorghe (n. 27 septembrie 1934, com. Slobozia, jud. Argeș; d. 1993, Râmnicu Vâlcea) a fost un inginer român în industria lemnului și membru supleant al Comitetului Central al Partidului Comunist Român între 28 noiembrie 1974 și 23 noiembrie 1979.

Gheorghe Alboiu a urmat Școala Medie Tehnică din Pitești (1948-1952) și Facultatea de Industria Lemnului la Institutul Politehnic Brașov, curs fără frecvență. De asemenea, a studiat la Universitatea Serală de Marxism-Leninism.

În cariera sa profesională, Alboiu a ocupat funcția de tehnician (1952-1954) și șef al Serviciului pentru organizarea muncii (1954-1964) la Combinatul de Industrializarea Lemnului din Râmnicu Vâlcea. A devenit membru de partid în 1956 și a avut diverse funcții politice, precum secretar al Comitetului orășenesc de partid și membru supleant al biroului Comitetului orășenesc de partid Râmnicu Vâlcea (1964-1966).

Gheorghe Alboiu a fost șef al Sectorului de coordonare și asistență tehnică în cadrul Comisiei economice la Comitetul județean de partid Vâlcea (din 1968). A ocupat poziția de director general al Combinatului de Exploatarea și Industrializarea Lemnului Râmnicu Vâlcea (din 1969) și a fost membru al biroului Comitetului județean de partid Vâlcea (din ianuarie 1973).

Alboiu Gheoghe a fost director al Întreprinderii Forestiere de Exploatare și Transport Râmnicu Vâlcea (din martie 1973) și prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Vâlcea (din iulie 1973 până în 1977). A ocupat, de asemenea, funcția de adjunct al șefului Comisiei economice, de pregătire profesională și autoconducere muncitorească la Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România (până la 11 aprilie 1983). Gheorghe Alboiu a fost numit prim-secretar al Comitetului municipal de partid Râmnicu Vâlcea în 11 aprilie 1983.

Din aceeași categorie

Avram Teodora

Teodora Avram

Teodora Avram (n. 1938, sat Suhalet, com. Tansa, jud. Iași) ...
/
Ioan Avram

Ioan Avram

Ioan Avram (n. 28 iun. 1931, sat Popeni, com. Mirșid, ...
/
Aslan Ioan

Ioan Aslan

Ioan Aslan (n. 25 iun. 1921, Iași) a fost un ...
/
Constantina Arsene

Constantina Arsene

Constantina Arsene (n. 1927, com. Negru Vodă, jud. Constanța) a ...
/
Aron Pavel

Pavel Aron

Pavel Aron (n. 26 octombrie 1928, com. Albești, jud. Mureș) ...
/
Arghiropol Gheorghe

Gheorghe Arghiropol

Gheorghe Arghiropol a fost un om politic român care a ...
/