Alecsandrescu Agurița

Agurița Alecsandrescu (n. 8 noiembrie 1932, Buhuși, jud. Bacău; d. 1996, Bacău) a fost membru supleant al Comitetului Central al Partidului Comunist Român între 21 iulie 1972 și 28 noiembrie 1974, iar ulterior membru al C.C. al P.C.R. în perioada 28 noiembrie 1974 – 22 decembrie 1989.

Alecsandrescu a urmat Facultatea de Industrie Ușoară în 1956, curs postuniversitar la Institutul Politehnic București, Universitatea Politică și de Conducere, Universitatea Serală de Marxism-Leninism și a obținut doctoratul la Academia de Științe Social-Politice „Ștefan Gheorghiu“. Profesia sa de bază a fost economist.

În cadrul activității sale politice și profesionale, Agurița Alecsandrescu a devenit membru de partid în 1954. A ocupat funcția de secretar cu probleme economice al Comitetului municipal de partid Bacău între 1972 și 1980, membru al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale începând cu 1973 și membru al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale în perioada 27 februarie 1978 – 22 decembrie 1983. A fost, de asemenea, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Gheorghe Gheorghiu-Dej, jud. Bacău până la 9 aprilie 1982 și director general al Centralei industriei confecțiilor Bacău între 9 aprilie 1982 și 22 decembrie 1983.

Din aceeași categorie

Avram Teodora

Teodora Avram

Teodora Avram (n. 1938, sat Suhalet, com. Tansa, jud. Iași) ...
/
Ioan Avram

Ioan Avram

Ioan Avram (n. 28 iun. 1931, sat Popeni, com. Mirșid, ...
/
Aslan Ioan

Ioan Aslan

Ioan Aslan (n. 25 iun. 1921, Iași) a fost un ...
/
Constantina Arsene

Constantina Arsene

Constantina Arsene (n. 1927, com. Negru Vodă, jud. Constanța) a ...
/
Aron Pavel

Pavel Aron

Pavel Aron (n. 26 octombrie 1928, com. Albești, jud. Mureș) ...
/
Arghiropol Gheorghe

Gheorghe Arghiropol

Gheorghe Arghiropol a fost un om politic român care a ...
/